Ga direct naar inhoud

Nieuws · 11 oktober 2012

··········

Fietsexcursies naar kunstwerken op Vliegbasis Soesterberg
13, 14, 27 okt.

Voordat de vliegbasis binnenkort voor een half jaar wordt afgesloten vanwege het winterseizoen, is het nog mogelijk de kunstwerken van Sanja Medic en Erik Odijk te bezichtigen tijdens fietsexcursies binnenkort. Het ruimtelijke werk Vrille van Sanja Medic is nu voor het eerst te zien in munitiebunker 75. Erik Odijk maakte samen met 7 andere kunstenaars de immense muurtekening Crown of Creation in munitiebunker 76.

De fietsexcursies worden begeleid door vrijwilligers van Het Utrechts Landschap. De kunstwerken worden toegelicht door een kunstgids of door de kunstenaars zelf (speciale excursie op zondag 14 oktober). Het gaat om een 2 à 2,5 uur durende excursie waarbij je meer te weten komt over de rijke geschiedenis van de vliegbasis, de natuur én de bijzondere kunst op lokatie. Deelname is gratis, maar je dient wel je eigen fiets mee te nemen en aan te melden via de website van Het Utrechts Landschap.
 
Data, tijden en aanmelden:
Op zaterdag 13 oktober van 13.30 tot ca. 16.00 uur geeft kunstgids Simone Kleinhout toelichting op de kunstwerken. Meer info en aanmelden >>

Op zondag 14 oktober van 10.00 tot ca. 12.00 uur geven de kunstenaars Erik Odijk en Sanja Medic een persoonlijke toelichting op hun werk. Deze excursie richt zich met name op de kunst. Meer info en aanmelden >>

Op zaterdag 27 oktober van 13.30 tot ca. 16.00 uur zullen de gidsen van Het Utrechts Landschap de kunstwerken tonen en toelichten. Meer info en aanmelden >>

Verzamelpunt is het informatiecentrum Hart van de Heuvelrug in de voormalige brandweerkazerne op Vliegbasis Soesterberg, ingang Batenburgweg te Soesterberg. Het toegangshek is een kwartier voor aanvang geopend.

Vanavond 11 oktober 20.00 uur: Opening Impakt tentoonstelling

De Impakt tentoonstelling The Impossible Black Tulip of Cartography laat een dialoog zien tussen kunstenaars, ontwerpers en anonieme auteurs binnen de digitale wereld.  De tentoonstelling is zo ontworpen dat de visies van de deelnemende kunstenaars en kunstenaarscollectieven, zoals deze tot uiting komen in hun video’s en installaties, worden weerspiegeld en uitvergroot. De expositie geeft een overzicht van de verschillende windrichtingen, cultuuruitingen en ontwikkelingen die de festivalcuratoren Cher Potter (Zuid-Afrika/London) en Samantha Culp (Californië/Shanghai) binnen het thema No More Westerns waarnemen. 
Met om 22.00 uur muziek van D.V. Grammofoon.

Meer over de deelnemende kunstenaars >>

Podiumavond Kunstliefde
Hoe bouwen, leven en verbinden in de multiculturele stad?

Op vrijdag 19 oktober om 20.00 uur bespreken Hans Karssenberg, stedelijke ontwikkelingsadviseur van Stipo en Floor Ziegler, artistiek leider van de Noorderparkkamer Amsterdam Noord ieder op eigen manier de multiculturele stad van de toekomst n.a.v. de tentoonstelling Metropolis bij Kunstliefde. De toenemende diversiteit van stadsbewoners, vraagt om een dringende aanpassing van het proces van plannen, bouwen en vernieuwen van de stad. Participatie van de bewoners en de innovatieve inbreng van kunstenaars en creatieve ondernemers wordt steeds belangrijker om steden leefbaar en duurzaam te houden.
Na afloop is er gelegenheid voor discussie en napraten aan de bar. De toegang is gratis en voor iedereen die cultuur in de stad lief heeft. Locatie: Kunstliefde, Nobelstraat 12a, Utrecht.
Zie ook www.kunstliefde.nl >>

Prijsvraag gevelstenen Waterfront Harderwijk

De huizen in het nieuwbouwproject Waterfront Harderwijk (enige honderden woningen) zullen worden voorzien van een decoratieve gevelsteen. Om aan geschikte ontwerpen te komen is een ontwerpprijsvraag uitgeschreven. De prijsvraag staat open voor professionele kunstenaars en kunstvakstudenten. Voor deelname dien je een ontwerp van een gevelsteen in (formaat 44 x 30,5 cm). De ontwerpen moeten voor 20 oktober 2012 worden ingediend in de vorm van een digitaal fotobestand (ten minste 2000x3000 pixels) en een inschrijfformulier waarop de gegevens van de deelnemer staan vermeld. 
Meer informatie en inschrijfformulier vind je op de website van Waterfront Harderwijk >>

Wordt dit bericht niet goed weergegeven?
Bekijk het dan online >>
Sanja Medic, Vrille (foto: Pieter Crucq)
Sanja Medic, Vrille (foto: Pieter Crucq)
Sanja Medic, Vrille (foto: Pieter Crucq)
Erik Odijk e.a., Crown of Creation
Erik Odijk e.a., detail Crown of Creation
Wit vlak kleinst
AES+F, Allegoria Sacra
The Propeller Group
Double Fly Art Center

Deel dit artikel

  • Facebook