Cindy Moorman - Position(s)

De oneindige frictie van de mens met haar sociale en individuele positie is een diepgewortelde fascinatie van Cindy Moorman. In haar werk onderzoekt ze de positie van de mens ten opzichte van zichzelf, de Ander(en), de bestaande sociale constructies en de dualiteit die hiermee gepaard gaat. De kracht van de groep, het verbindende element, de noodzaak van overgave hieraan, maar ook de kwetsbaarheid van die verbondenheid, zijn thema's die als een rode draad door haar werk lopen.

Van 9 april tot en met 4 juni is bij Dapiran Art Project Space de solotentoonstelling Position(s) van kunstenaar Cindy Moorman te zien. Voor de tentoonstelling brengt ze een project ten uitvoer dat ze lange tijd voor ogen heeft: een totaalinstallatie in de intieme ruimte van Dapiran waarbij de bezoeker niet enkel toeschouwer is, maar ook onderdeel van het kunstwerk.

Opening op zaterdag 9 april, 17.00 – 19.00 uur, met om 18:00 uur een performance 

 

1604 cindy moorman Dapiran

studie voor de expositie

Cindy Moorman - Posititon(s)

Cindy Moorman – Position(s)
09.04.2016 t/m 04.06.2016

Dapiran Art Project Space
Springweg 59, Utrecht
www.dapiran.nl

www.cindymoorman.nl