Advies Cultuurnota 2013-2016

Op 24 september presenteerde de gemeente de subsidievoorstellen voor de komende periode. In de nota 'Subsidievoorstellen 2013-2016' zijn de subsidievoorstellen voor de cultuurnotaperiode 2013-2016 opgenomen, inclusief een toelichting op de overwegingen. De nota is het antwoord van de gemeente op de adviezen van de onafhankelijke Commissie Cultuurnota. Op 8 november wordt de definitieve begroting vastgesteld. Meer informatie op deze website van de gemeente.

Op 16 mei werd het advies van de Commissie Cultuurnota 2013-2016 bekend. Lees het volledige advies hier op de site van gemeente Utrecht. Van de 88 ingediende aanvragen kregen 48 het etiket subsidiabel.

Lucy vroeg een aantal instellingen te reageren op het advies. Deze reacties worden hier gepubliceerd en worden nog aangevuld.

Reacties op het advies en de subsidievoorstellen


Expodium 
vindt zichzelf opnieuw uit na de veranderingen in de subsidies.
Het wordt een reizend collectief dat projectmatig gaat werken.
lees hier hun manifest voor de toekomst:
http://www.expodium.nl/index.php?/project/identity/


BAK schrijft:

Het advies van de raad van cultuur brengt glashelder in beeld hoe ingrijpend de maatregelen voor de culturele sector zijn. Een groot deel van het gevarieerde palet van culturele instellingen en benaderingen verdwijnt op korte of lange termijn en de ruimte voor afwijkende modellen of benaderingen wordt steeds kleiner. BAK voelt daar ook de consequenties van en beoordeelt haar advies als zeer teleurstellend.

Het advies is op punten van artistieke kwaliteit en internationale uitstraling lovend en geeft aan dat de politiek maatschappelijk en onderzoeksgerichte aanpak die BAK voor staat onderscheidend en belangrijk is. De punten van kritiek op haar ondernemingsplan zijn aantoonbaar onterecht en de genoemde kanttekeningen bij bereik en educatie  worden juist in de periode 2013-2016 opgepakt. Ondanks de waardering voor de ambities heeft de raad gemeend dat zij BAK niet in aanmerking laat komen voor de categorie instellingen met een groot internationaal netwerk terwijl juist op dat vlak de kracht van BAK ligt. BAK  laat niet alleen zien dat ze internationale kunstenaars naar Nederland kan halen, maar is ook in staat om in het internationale discours richtinggevend te zijn met  innovatieve ideeën en spraakmakende projecten. Projecten van BAK vinden gemakkelijk hun weg binnen de internationale tentoonstellingspraktijk van toonaangevende musea en biënnales. Het is voor ons onbegrijpelijk dat de commissie die juist een onderscheid dient te maken tussen de instellingen met een lokaal en nationaal niveau en de aparte categorie met een internationaal netwerk BAK niet indeelt in deze laatste categorie. Het is verontrustend voor de ontwikkeling van de kunst dat de raad voor cultuur haar focus legt op lokale aanwezigheid en internationale excellentie van ondergeschikt belang acht.

Het is in dit perspectief tekenend dat het advies van de gemeente Utrecht weliswaar gelijksoortige kanttekeningen plaatst bij de publieke rol van BAK in de lokale omgeving, maar daarentegen nog uitgesprokener is over de kwaliteit en het belang van BAK en in haar beoordeling de onderscheidende kwaliteit en internationale uitstraling laat prevaleren.
 


Kunstliefde: 

Kunstliefde is blij is met het positieve advies en beraadt zich hoe de in
het advies gestelde conclusies in het toekomstige programma in te passen
zonder de eigenheid van Kunstliefde als kunstenaarsvereniging te
verliezen.  Intern zal met de diverse betrokken commissies, die allen uit
vrijwilligers bestaan, gesproken worden over het toekomstig beleid.

Appels en Peren

column
Lees ook de column Appels en Peren die Lucy redacteur Marjolein Sponselee schreef naar aanleiding van het advies.