Bottom up

events @ Expodium

Speels verwijst Friso Wiersum (1976) naar het nummer ‘21st Century (Digital Boy)’ van de band Bad Religion in zijn project ‘21st Century Ill-Digital Toys’. Onder deze titel organiseert hij vijf verschillende events over zijn residentie in Detroit van eind 2011. In deze Amerikaanse stad organiseert Expodium sinds 2009 een artist-in-residence programma om ervaring en kennis op het gebied van stedelijke ontwikkeling uit te wisselen. De kredietcrisis en de sterk stijgende olieprijs leidden in het als ‘Motor City’ bekend staande Detroit tot massaontslagen in de auto-industrie. De stad liep leeg en de huizenprijzen daalden. Detroit wordt nu gekenmerkt door ruïnes en armoede. Maar het is ook een stad vol met kansen en hoop, zo laat Wiersum zien.
Hij brengt in kaart welke rol bewoners, kunstenaars en andere creatieven kunnen spelen in de gentrificatie van wijken, oftewel hoe een buurt op sociaal, cultureel en economisch gebied opgewaardeerd kan worden. Met de serie events stelt Wiersum de vraag wat de stad Utrecht kan leren van de voorbeelden uit Detroit.
1205 Expodium 21st century Friso Wiersum
1205 Expodium3 21st century Friso Wiersum

Do it yourself

Ruim een jaar geleden initieerde Expodium de locatie:KANALENEILAND in een appartement aan de Auriollaan in Kanaleneiland. Een deel van deze wijk zal medio 2013 gesloopt worden om plaats te maken voor nieuwe gebouwen. Hier organiseert Expodium tal van activiteiten om bewoners uit te nodigen mee te denken over deze veranderingen. Dit vormt de perfecte locatie voor het project van Wiersum, waarin het uitwisselen van visies en ideeën centraal staan. Tijdens de events weet hij in pakkende powerpoints over Detroit (vol met foto’s, anekdotes, videofragmenten en allerlei verwijzingen naar ‘urban planning’, filosofie en populaire cultuur) de bezoekers te prikkelen na te denken over de eigen omgeving. In Detroit ontstond door de crisis onder de bewoners een ‘do-it-yourself’ houding. Men ging bijvoorbeeld zelf huizen opknappen en een moestuin aanleggen op braakliggend bouwterrein. Dit is een mooi contrast met de wereld die Greg Graffin van Bad Religion bezong: hoe de eenentwintigste-eeuwse mens niet meer weet hoe te leven door een gemis aan ambachtelijkheid.

Van onderaf

Met het project sluit Wiersum aan bij de hedendaagse aandacht voor het thema ‘bottom up’ in de stedenbouw. De huidige Rotterdamse architectuur biënnale (t/m 12 augustus 2012) met het manifest ‘Making City’ springt hier ook op in. Mensen eten, leven én wonen meer bewust. Niet langer bepalen projectontwikkelaars, woningcorporaties en gemeenten wat er gebeurt; door de crisis ligt de markt nagenoeg stil. Ook in Nederland komt er meer ruimte voor bewoners zelf. Men neemt het initiatief om de omgeving als het ware van onderaf op te bouwen, zelf vorm te geven en aan te passen naar eigen behoeften. Mensen met dromen stropen zelf de mouwen op. De ‘do it yourself’ mentaliteit in Detroit is hiervoor inspirerend. Wiersum opent met zijn serie deze discussie over de ontwikkeling van steden en laat de mogelijkheid zien dat mensen zelf verantwoordelijk kunnen zijn voor hun omgeving. Gewoon doen: een mooie hoopvolle gedachte. En Bad Religion? Hun nummer ‘21st Century (Digital Boy)’ is door de tijd ingehaald.
 
Benieuwd naar de visie van Wiersum? Op 11 mei en 22 juni 2012 vinden de laatste twee events van de serie plaats.


© Lucy, 1 mei 2012, Tekst: Esther de Graaff

Events

Friso Wiersum
21st CENTURY ILL-DIGITAL TOYS
www.expodium.nl
 
Aankomende events op vrijdagavond, 20.00 uur:
11 mei 2012: Nightwalkers Kanaleneiland crew
22 juni 2012: Weekend van de Architectuur (Close-off event)
Locatie: AURIOLLAAN 98, KANALENEILAND
 
Afgelopen events:
25 februari 2012: Let's be ill-digital, let us talk, let us eat, let's plan[t]
23 maart 2012: What happens to watching?
27 april 2012: The Dream of Suburbia
 
Te raadplegen blogs:
www.newstrategiesdmc.blogspot.com
www.sg.uu.nl/2012/02/03/friso-wiersum-expodium-van-detroit-weer-naar-utrecht
 
Bij Expodium is een poster 'Clearly Not All About Detroit Part III' artist book’ van Friso Wiersum, in samenwerking met Megan O'Connell, te koop.