Lab22-som: zeven bevlogen kunstenaars in Laboratorio

1109 labratorio stan roncken
Stan Roncken, tafel
Laboratorio is een expositieruimte en werkplaats aan de Herenweg, opgericht door Theo Sanders. Sanders overleed in 2010 en liet een conceptueel en experimenteel indringend oeuvre na. Duidelijke en direct herkenbare vormen, krijgen bij Sanders een diepere betekenis en laag mee doordat vervreemding als een rode draad steeds terugkeert in zijn werk. Natuur naast technologie; bijna pictogramachtige lijnenspellen van strakke geometrie, naast de ogenschijnlijke grilligheid en chaos uit de biologische wereld.
Sanders werkte ook veel met verhalende concepten waarbinnen meerdere werken in dialoog met elkaar de toeschouwer uitnodigden zijn eigen wereldbeeld in verhouding tot Sanders' kunst te plaatsen.

Laboratorio

In Laboratorio werkte Theo Sanders in zijn atelier tot aan zijn plotselinge dood in 2010. Daarnaast organiseerde hij exposities in de ernaast gelegen Toonkamer; tentoonstellingen van eigen werk, maar ook van andere kunstenaars.  Steeds hedendaags, altijd zowel tweedimensionaal, als ook ruimtelijk; nooit veilig, maar vooral uitdagend. Met 'Lab22-som' nemen zeven kunstenaars de fakkel op en zetten zij de traditie van Sanders voort. Zeven keer anders, verrassend en op het scherpst
van de snede.
1109 lab22som walter simon
Walter Simon, Op Madeira

Ruimte en perspectief

Zo is het werk van Walter Simon een hoogst originele mengvorm tussen twee- en driedimensionaal. De landschappen komen letterlijk op je afkomen. De tastbare realiteit van een bergketen bijvoorbeeld krijgt gezelschap van een fantastische droomwereld die de kijker naar een diorama aan betekenissen leidt en tegelijk ook de dieptewerking van een boom vooraan en een bergtop in de verte tijdens een wandeling in de natuur in herinnering roept.

De multidiscplinaire werkvorm van Ineke Kanters brengt haar langs
schilderijen, tekeningen, maar ook webart en installaties. Evenals bij Simong begeeft ze zich in een gebied tussen natuur(lijk)en technologisch. Perspectief en dan vooral verschillende gezichtspunten, nemen een belangrijke plaats in bij Kanters. Ruimte en de eigen rol die een toeschouwer inneemt in de ruimte en ten overstaan van het werk gaan een intrigerende wisselwerking aan.
1109 laboratorio helma van n
Helma van Nuenen
1109 laboratorio ineke kanters
Ineke Kanters, Strijd

Som der delen

Een wisselwerking overigens die tekent is voor Lab22-som. De samenhang en contrasten tussen deze zeven kunstenaars, Sanders en de prachtige open en fraai verlichte ruimte van Laboratorio en tussen de verschillende kunstenaars onderling met hun zeer uiteenlopende werkvormen en kunstwerken. Het maakt 'Lab22-som' tot een expositie waarin het geheel meer is dan slechts een som der delen. Hier lijkt een collectief te spreken en een gezamenlijk statement te maken. Dat valt alleen als geheel te ondergaan en daarmee wint elk werk aan betekenis.
 

Collectieve voortzetting

Eigenlijk is het al heiligschennis bij wijze van voorbeeld twee kunstenaars op te voeren en de andere vijf niet. Evenwel mag dit collectief, mag deze zeven, de eer toevallen een waardig vervolg te hebben gegeven aan de inzet die Sanders met zijn Toonkamer deed. En dit bovendien gedaan heeft met een respectvolle voortzetting van de lijnen en vragen of thema's die ook in het oeuvre van Sanders een belangrijke rol innamen; zoniet als voorbeeld, dan wel als inspiratie. En zo leeft Sanders' werk voort in ‘letterlijke' vorm en in geest; in Toonkamer en in hedendaagse nieuwe kunst.
 
(c) Lucy, 21 september 2011. Tekst: Sven Schlijper

Wie, wat, waar

LAB22-Som is nog tot en met 1 oktober te zien in Laboratorio aan de Herenweg 60-62 in Utrecht. Open op vrijdag en zaterdag van 13-18 uur.
Met werk van: Cees Oortwijn, Henny van der Meer, Helma van Nuenen, Corry van de Vendel, Ineke Kanters, John Sikking, Stan Roncken, Walter Simon
 
http://www.laboratorio.nl/index.htm