No More Westerns

Impakt Festival 2012

De afwisselende en prikkelende tentoonstelling The Impossible Black Tulip of Cartography is een mooie vooruitblik naar het komende Impakt Festival. Er gaat een wereld voor je open.
1210 impakt Leng Wen
Leng Wen, Desktop, 2010

No More Westerns

Zoals ieder jaar werpt het Impakt Festival een kritische blik op de toenemende digitalisering van de informatiemaatschappij en de invloed die deze digitalisering uitoefent op onze kunst- en cultuurbeleving. In het festivalprogramma van 2012 staan de veranderingen in het medialandschap centraal; veranderingen die het gevolg zijn van wereldwijde verschuivingen binnen economische, culturele en politieke structuren. Door de steeds snellere technologische ontwikkeling van de media wordt de wereld steeds kleiner en zullen traditionele grenzen langzamerhand verdwijnen. De festivaltitel No More Westerns verwijst naar het einde van de westerse dominantie op cultureel (en economisch) gebied. We richten daarentegen onze blik op de steeds groter wordende culturele invloed van economische grootmachten zoals China en India, en stellen onszelf daarbij de vraag in hoeverre onze cultuur samen kan gaan met deze niet-westerse alternatieven.

De onmogelijke zwarte tulp

Het festival wordt voorafgegaan door een speciale tentoonstelling in het CBKU, getiteld The Impossible Black Tulip of Cartography. De titel verwijst naar een van 's werelds meest bijzondere wereldkaarten, de kaart die de Italiaanse jezuïet Matteo Ricci in 1602 ontwierp voor de Chinese keizer. Het was de eerste wereldkaart waarin China in het centrum van de wereld werd geplaatst. Vanwege de zeldzaamheid en het exotische karakter ervan werd deze kaart aangeduid als De Onmogelijke Zwarte Tulp. Het kweken van zwarte tulpen werd lange tijd als onmogelijk beschouwd. De titel geeft aan dat het thema No More Westerns sterke historische wortels heeft en geen moderne uitvinding is. De tentoonstelling is opgezet als een dialoog tussen kunstenaars en ontwerpers in een volledig digitale wereld, waarin dromen, toekomstbeelden en fantasierijke geschiedenissen elkaar afwisselen. Bijzonder is dat de ruimte zelf ook onderdeel is van de tentoonstelling. De smalle gang die je naar een ovale ruimte brengt, doet sterk denken aan een soort futuristisch ruimteschip dat koers zet naar een onbekende bestemming.
1210 impakt AES+F
AES+F, Allegoria Sacra, 2011, videostill

Allegoria Sacra

We zien onder andere werk van de 22-jarige Leng Wen, die Chinese jongeren heeft gefotografeerd vanuit de weerspiegeling van hun computerscherm. Met een dromerige, lege blik staren ze naar de verschillende internetpagina's op het beeldscherm. The Dubious Birth of Geography van de Pakistaanse Mehreen Murtaza bestaat uit een collectie historische foto's uit het begin van de twintigste eeuw. Wie goed kijkt, ziet op elke foto vreemde beeldelementen die niet op de oorspronkelijke foto's thuishoren, zoals zwevende eilanden en fonkelende brokken steen. De kunstenares laat geschiedenis en fantasie hand in hand gaan.
      Een absoluut hoogtepunt is het videokunstwerk Allegoria Sacra van het Russische kunstcollectief AES+F. Het is een (her)interpretatie van Giovanni Bellini's gelijknamige mysterieuze schilderij uit het einde van de vijftiende eeuw. Hierop is het vagevuur afgebeeld, een tussenstation tussen hemel en hel waarin de zielen van overledenen gelouterd worden. In de video wordt Bellini's vagevuur getransformeerd naar een futuristische luchthaven, waar de allegorische figuren uit het schilderij op de juiste vlucht wachten. Van een heel ander karakter is de videokunst van het Chinese gezelschap Double Fly Art Center, een groep jonge kunstenaars die vrolijke, low-budget muziekclips laat zien waarin ze het elitaire karakter van de kunstwereld belachelijk maken en volledig z'n kop zetten.

(c) Lucy, 18-10-2012. Tekst: Rob Vennix

Impakt Festival 2012

The Impossible Black Tulip of Cartography is tot en met 28 oktober te zien in CBKU. Plompetorengracht 4, Utrecht.

Van 24 tot en met 28 oktober 2012 vindt de 23e editie van het multidisciplinaire Impakt Festival plaats op diverse locaties in Utrecht. Zie de website van Impakt voor het programma.