Ontelbare asfaltsteentjes, cellen en euro's

Zero Footprint Campus blog


Voor Zero Footprint Campus werkt kunstenaar Arne Hendriks (1971) aan het project KankerCel, waarin hij zijn fascinatie voor groei laat zien op het gebied van zowel kanker als economie en de paralellen daartussen. Lucy ging op onderzoek uit en stuitte op een enorme berg smeulend asfalt en een hoop verhalen.

1706 ZFC Hendriks

Halverwege de Genèvelaan staat een witte bouwkeet met daarvoor een vrachtwagen met kiepwagen, en tussen die twee in een enorme berg asfalt die driftig heen en weer gekruid wordt door een handjevol assistenten. Er worden paden aangelegd, bergjes gemaakt en er worden emmers water over die bergjes gekiept om te voorkomen dat alles weer uitzakt. Het is er druk, niet alleen met mensen die aan het werk zijn, maar ook voetgangers en fietsers zijn in grote getallen aanwezig. Zo nu en dan blijft er iemand staan om een praatje aan te knopen met één van de werkers, anderen kijken het proces vanaf de zijlijn aan.

Hendriks wil ons duidelijk aan het denken zetten: is groei eigenlijk altijd wel zo goed, ook wanneer het de economie betreft? Ook de economie wil eigenlijk altijd maar uitbreiden.... gelijk een tumor. Het project wil bezoekers van de campus er graag bij betrekken. Zo zal er op de wand van de keet een muurkrant te zien zijn met relevant nieuws en komt er in de keet een smoothiebar. De plek moet een ontmoetingsplaats worden om onderling van gedachten te wisselen over wat nu wenselijke en onwenselijke groei is.

1706 ZFC Hendriks 2

Het asfalt verbeeldt een parallel tussen kanker en economie. Tumoren leggen zelf een netwerk van bloedvaten aan om zo zichzelf optimaal te kunnen laten groeien, de economie doet dat op haar beurt onder andere met wegen die altijd maar uitgebreid en verbreed moeten worden. Het asfalt op zich is eigenlijk een heel gezond systeem, net als de bloedvaten rondom zo'n tumor. Het zijn alleen de mensen die de drang voelen om uit te breiden, zoals een kluwen kankercellen dat in een lichaam doet.

Het hele project is volgens Hendriks een proces waarin het maken tot een performance uitroepen wordt. "Het is fascinerend hoe het maakproces zelf altijd gericht is op ontwikkeling, net als kanker is het altijd in wording. We merkten het hier ook met het maken van de bergen asfalt, iemand zei dat een bergje nog groter moest worden. Zo mooi om te zien dat die hang naar groei er zo ingebakken zit," aldus Hendriks.
Bij deze installatie lijkt het echter vooral ook te gaan om het sturen en controleren van groei. Echt wild wordt het namelijk niet. De bamboe wordt in toom gehouden door de asfalt banen die strak geregisseerd over het stuk grond lopen. De ziekte lijkt onder controle. Beter wordt het als de objecten uit de workshop purschuim tuinmeubilair erbij komen en als een soort uitzaaiingen het asfaltpatroon verstoren.

1706 ZFC Hendriks met purschuim

Met KankerCel verkent Hendriks de parallellen tussen verschillende vormen van groei. De als positief ervaren economische groei tegenover de negatieve woekering van kankercellen. In hoeverre lijken beide systemen op elkaar? Door gesprekken tussen kankeronderzoekers en economen te organiseren, probeert Hendriks een nieuwe taal te ontwikkelen en de menselijke obsessie met groei ter discussie te stellen. Ook de wetenschap zelf, met een voortdurende honger naar kennis, heeft overigens een hang naar groei. En wordt deels gestuurd door economische belangen, evenals kankeronderzoek. Deze meer morele kwesties komen in KankerCel echter niet aan de orde. Hendriks beperkt zich tot een verkenning van de taal en de systematiek van groei. Het blijft daardoor een beetje aan de oppervlakte. Echt woekeren doet deze kankercel niet.

© LUCY, 16 juni 2017. Tekst en foto's: Joyce Overheul

1704 zfc paviljoen

Het paviljoen van Zero Footprint Campus

Meer over Zero Footprint Campus

LUCY volgt Zero Footprint Campus,
lees ook de andere artikelen:

Laurent Tixador in samenwerking met de natuur
http://www.lucyindelucht.nl/te-zien/2-x-kunst-0-footprint


Inspiratie uit sinaasappelschillen: 
http://www.lucyindelucht.nl/te-zien/zero-footprint-campus-blog-2


Op zoek naar de ziel van De Uithof:
http://www.lucyindelucht.nl/te-zien/zero-footprint-campus-2


Voor een overzicht van alle kunstenaarsprojecten zie:
www.zerofootprintcampus.nl