Living or Leaving (in) Detroit

Expodium · t/m 29 oktober

Expodium stuurde de kunstenaars Joao Evangelista en Nikos Doulos 64 dagen naar Detroit als een pilot voor een langdurig residency programma. Waarom Detroit? De stad had ooit een welvarende auto-industrie. Inmiddels is er sprake van veel armoede en criminaliteit, waarbij de bevolking al sinds de jaren vijftig krimpt. Door de slechte economische situatie ontstaan er veel alternatieve gemeenschappen en is de stad in toenemende mate een inspiratiebron voor kunstenaars. Expodium houdt zich in zijn programmering bezig met stedelijke ontwikkelingen – in 2010 in het bijzonder met het fenomeen ‘krimp’ – en zoekt daarin naar nieuwe strategieën en modellen via de inmenging van jonge, internationale kunstenaars. Het programma met Detroit is opgezet in samenwerking met 555 Gallery and Studios en The Yes Farm. De eerste indrukken van de twee kunstenaars zijn tot en met 29 oktober te zien bij Expodium. Daarnaast is er een speciaal event met de kunstenaars in samenwerking met het Impakt Festival op zondag 17 oktober.
Het krimpen van een gemeenschap voelt als een tegennatuurlijke beweging waar overheden vaak nog niet op zijn ingericht. Voor veel plekken in Nederland wordt krimp ook steeds meer realiteit. Maar wat doet krimp eigenlijk met de sociale, politieke en artistieke ontwikkelingen van een gebied of stad? De ontwikkelingen in Detroit kunnen nieuwe inzichten bieden, die juist ontstaan buiten de formele overheidsstructuren om.

Impressies zonder context

In de expositie bij Expodium verbeelden Joao Evangelista (P) en Nikos Doulos (GR) hun eerste ervaringen in Detroit in een ‘archief van impressies’. De ruimte is gevuld met een grote verzameling A4tjes opgehangen in rijen van driehoog. De A4tjes bevatten teksten, foto’s, schema’s, plannen en andere fragmenten. Het is een schematische opzet die geen keuzes afdwingt en het de bezoeker niet makkelijk maakt. Eigenlijk weet je ook niet goed waar je naar kijkt, omdat de context van de ontwikkelingen in Detroit niet duidelijk wordt geschetst. Door het fragmentarische karakter van de expositie heb je wel de vrijheid om zelf rond te struinen en keuzes te maken. Zo loop je tegen enquêtes op met als grappig verwarrende eerste vraag: ‘Since when are you leaving in Detroit?’. Het is als grasduinen in een archief, waarbij je juweeltjes vindt, maar veel dingen (nog) moeilijk te plaatsen zijn.

Kunstenaarsevent op 17 oktober

Tijdens de opening vertelden de kunstenaars over hun behoedzame inmenging in de stad. In twee maanden ga je langzaam deel uit maken van een gemeenschap, maar ben je ook een voorbijganger die weer vertrekt; een gevoelig punt voor bewoners van een stad die steeds leger raakt. Het is deze interventie waar het in dit residency programma om draait. De kunstenaars fungeren zelf als ‘materiaal’ en zetten hun ontmoetingen en kunstenaarschap in voor de ontwikkeling van de stad en de culturele sector in Detroit. Vervolgens gebruiken ze hun ervaringen weer terug in Nederland. Maar hoe verbeeld je dit? En wat is nu precies de rol van de kunstenaars? Het zijn vragen die in de traditionele expositievorm niet echt beantwoord worden. Misschien biedt het event van Evangelista en Doulos in samenwerking met het Impakt Festival een geschiktere vorm. In dit event gaan de kunstenaars in op de sporen die het verblijf in Detroit op hen achterliet. Tijdens een busreis met twee tussenstops wordt het publiek uitgenodigd zich het stedelijke landschap in te beelden aan de hand van aankomst en vertrek, een archief van indrukken en verhalen.

Expodium:
Visual Translation: Archive of Impressions
Expodium residency in Detroit
t/m 29 oktober
Krugerstraat 11 in Utrecht
10.00-18.00 uur (maandag t/m vrijdag)

Event zondag 17 oktober:
Busreis met de kunstenaars. De bus vertrekt vanaf Theater Kikker om 17.00 uur. Entree: 5 euro. Reserveren via Theater Kikker.
1010 Expodium Residency Detroit
(c) Lucy, 13-10-2010. Tekst: Marjo Vaessen

Tip

Termen als ‘gentrification’ en ‘ruin porn photography’ willen nog wel eens vallen in verband met Detroit. Handig om even te googelen…

Meer weten?

www.expodium.nl

Meer fragmenten van het verblijf van Nikos en Joao zijn te vinden op
newstrategies dmc