Pausbeeld Utrecht

door Anno Dijkstra

1602 pausbeeld

Anno Dijkstra, Stellen, Pausdam Utrecht (foto: Ilona Plaum)

Eind december 2015 werd in Utrecht het beeld 'Stellen' van Anno Dijkstra onthuld. Een standbeeld van paus Adrianus VI, de enige Nederlandse paus. De paus overleed een jaar na zijn aanstelling. Naar verluid was Adrianus VI de eerste die bezwaar maakte tegen de decadente levensstijl en de misstanden binnen het Vaticaan. Reden voor Anno Dijkstra om hem te portretteren als een sobere man. Het tamelijk klassieke beeld met sokkel krijgt een eigentijdse twist door de wiggen die Dijkstra onder de basis plaatste. Samen met de titel 'Stellen' suggereert het iets van tijdelijkheid en beweging en plaatst een kantekening bij de eeuwigheidswaarde van dergelijke beelden. Ook het idee dat iemand een standbeeld verdient is immers aan verandering onderhevig. Wellicht denkt men daar over vijftig jaar weer heel anders over.

Een verslag van het maakproces, de overwegingen van de kunstenaar en een overzicht van de andere schetsontwerpen is te vinden op de website van de vereniging Oud Utrecht. http://www.oud-utrecht.nl/activiteiten/beeld-paus-adrianus-vi/304-beeld-paus-adrianus-bijna-af

 © LUCY 2016, MS

Anno Dijkstra

meer over Anno Dijkstra op zijn website 
www.annodijkstra.nl