And the winner is...

Boellaardprijs 2013

Vrijdag 26 april werd de Boellaardprijs 2013 uitgereikt. Alle vijf genomineerde kunstenaars ontvingen de prijs: Robbie Cornelissen, Frank Halmans, Ienke Kastelijn, Couzijn van Leeuwen, Tanja Smeets

1304 boellaard prijswinnaars
De prijswinnaars: Couzijn van Leeuwen, Tanja Smeets, Ienke Kastelein en Frank Halmans. Robbie Cornelissen kon niet bij de uitreiking aanwezig zijn.

Zij wilde het goede

Op 26 april jl. is de Boellaardprijs ‘nieuwe stijl’ uitgereikt. De prijs dankt zijn bestaan aan de wilsbeschikking van Mejuffrouw Margaretha Boellaard, die in 1872 stierf en een deel van haar vermogen naliet aan het Genootschap Kunstliefde. Mej. Boellaard schilderde en tekende zelf en was sinds 1858, het jaar waarin vrouwen voor het eerst lid konden worden van Kunstliefde, verbonden aan het genootschap. Mejuffrouw Boellaard had bepaald dat er een fonds opgericht moest worden voor jaarlijkse toelages aan behoeftige kunstenaars van 50 jaar en ouder. In het geval die niet voorhanden waren, mocht het fonds ook reisbeurzen uitkeren aan jongere kunstenaars. De laatste jaren werd de prijs uitgereikt aan een door een jury geselecteerde kunstenaar die deelnam aan de najaarstentoonstelling van Genootschap Kunstliefde. De toekenning van de prijs werd daarbij gebaseerd op één werk. 
1304 boellaardprijs halmans
Frank Halmans, dustbuster Tornado 917 working

Nieuwe opzet

In de nieuwe opzet wordt de prijs toegekend aan een kunstenaar van minimaal 50 jaar, die een band heeft met (provincie) Utrecht, wiens oeuvre algemeen erkend van een uitzonderlijk hoog niveau is en die in staat wordt geacht om kennis en inspiratie over te brengen op een generatie jongere vakgenoten. De jury (Annemieke Hoogenboom, Edwin Jacobs, Jaap Röell) bracht een longlist van 91 kandidaten terug tot vijf nominaties: Robbie Cornelissen, Frank Halmans, Ienke Kastelijn, Couzijn van Leeuwen en Tanja Smeets. Tot een finale keuze kwam het vervolgens niet, zo bleek tijdens de prijsuitreiking. De Boellaardprijs ‘nieuwe stijl’ moet een spraakmakende kunstprijs worden, en door deze de eerste keer gelijk vijf keer toe te kennen verwacht de jury een belangrijke impuls te geven aan de beeldende kunst in Utrecht. De vijf prijswinnaars zullen binnen anderhalf jaar een presentatie verzorgen (mogelijk gezamenlijk) en hun kennis en ervaring overdragen aan jonge kunstenaars. Zo omzeilde de jury handig een lastige keuze, die op basis van de nogal breed geformuleerde criteria moeilijk te maken was.
   De Boellaardprijs 2013 bestaat uit een penning, ontworpen door kunstenaar Jan Koen Lomans en een geldbedrag van € 4.000,- waarvan een gedeelte bedoeld is om te besteden aan een kunstreis of een andere vernieuwende ervaring naar eigen inzicht. De kunstenaars gaven in een interview met Jeroen Wielaert kort aan hoe ze de prijs wilde inzetten, wat betreft de kennisoverdracht aan jongeren en de studiereis.
1304 boellaardprijs smeets
Tanja Smeets, Black Sun

De winnaars

Robbie Cornelissen wil een intensieve workshop/masterclass “Monumentaal Tekenen” geven aan een jonge generatie kunstenaars. Frank Halmans heeft het idee om een audiotour te maken die beluisterd kan worden tijdens een wandeling door de stad Utrecht. De luisteraar krijgt onderweg allerlei nuttige en nutteloze bespiegelingen en gedachten te horen uit het privédomein van de kunstenaar. Ienke Kastelein wil een interdisciplinair onderzoek doen met studenten, waarbij zij zich laten inspireren door de plek (ruimte, historie). Couzijn van Leeuwen wil tekst en uitleg geven over de beroepspraktijk van de kunstenaar en vooral overbrengen hoe je met plezier een zinvol leven kunt inrichten als kunstenaar. Tanja Smeets werkt al regelmatig met studenten en wil de Boellaardprijs gebruiken om een aantal aspecten van haar werk samen met studenten uit te bouwen en te versterken.

De vijf kunstenaars krijgen met de prijs erkenning voor hun consistente, kwaliteitsvolle oeuvre. Dat is eervol en terecht. Het heeft wel iets tragisch dat Mej. Boellaard niet om haar eigen kunst herinnerd wordt, maar enkel om haar generositeit. Haar grafschrift luidde: ‘zij wilde het goede’. Dat heeft ze dan in ieder geval toch voor elkaar gekregen met deze Boellaardprijs 2013.
 
http://www.boellaardprijs.nl/Boellaard/Home.html

(c) LUCY, 30-4-2013. Tekst: Carolien de Boer.

Boellaardprijs