All the mistakes I've made

Daniel Cockburn

1111 Daniel Cockburn

Het werk van Daniel Cockburn – what’s in a name?’− was een van de hoogtepunten van het laatste Impakt Festival. De Canadese schrijver en filmmaker is enkele maanden te gast in het resident programma van Impakt en geeft deze week een workshop en een lezing.

In de workshop script schrijven en performance worden technieken uit de filmindustrie toegepast op videokunst en performance. Een fragment uit zijn succesvolle film You Are Here wordt ontleed en in verschillende montages getoond om de ontwikkeling van het werk te laten zien.
Cockburn won met You Are Here dit jaar de Top Prize op het European Media Art Festival in Osnabrück. Het is zijn eerste langere film. Zoals in veel van zijn werk kent de film een vervreemde beleving van tijd en ruimte, dubbele lagen en parallelle werelden. Het leven van de hoofdpersoon lijkt te worden voortgestuwd door verborgen aanwijzingen, documenten en mysterieuze berichten over de juiste weg in het leven. Van vrije wil lijkt geen sprake meer.

Al even tegendraads is de opzet van zijn lezing op donderdag 1 december bij Impakt. In plaats van een bloemlezing van de hoogtepunten uit zijn loopbaan kiest hij als thema 'All the Mistakes I’ve Made' en focust op de esthetische en ideologische misstappen die hij heeft gemaakt. Aan de hand van die missers onderzoekt hij in hoeverre zijn onvermogen om goed te kunnen oordelen representatief is voor een negatieve tendens in hedendaagse kunst en cinema. Naast fragmenten uit eigen werk laat hij ook voorbeelden zien van kunstenaars als Andrei Tarkovsky en Tim Burton.
 
(c)Lucy, 30-11-2011

All the Mistakes I've Made

Daniel Cockburn
All The Mistakes I’ve Made

Donderdag 1 december
20.00 uur

Impakt Headquaters, Lauwerecht 10, Utrecht
toegang €5,-