Utrecht Down Under

kunstenaars gezocht!

Van 1 t/m 31 mei vindt in de voormalige gevangenis aan het Wolvenplein in Utrecht de tweede editie van UtrechtDownUnder plaats met de tentoonstelling Onder Controle. In de cellen en aangrenzende ruimten zal werk te zien zijn van circa 40 beeldende kunstenaars waarvan het merendeel uit Utrecht komt.

Kunstenaars in en buiten Utrecht, die zich aangesproken voelen tot de plek en het thema, worden uitgenodigd om documentatie in te zenden. De documentatie, bestaande uit maximaal 5 afbeeldingen met toelichting en een korte algemene tekst kan tot 15 februari worden verzonden in een PDF naar utrechtdownunder@gmail.com

1501 gevangenis wolvenplein

Onder controle

Controle is een actueel maatschappelijk thema dat iedereen aangaat. Controle gaat over meer dan detentie en kan bekeken worden in het licht van de politiek, filosofie, psychologie, sexualiteit, wijsbegeerte en als theoretisch model. Denk bijvoorbeeld aan impulscontrole, dwangneurosen, de rol van controle binnen het werk van kunstenaars. Hoe is het om onder controle te staan of juist de controle te verliezen? De tentoonstelling zal zo samengesteld worden dat verschillende aspecten binnen het thema aandacht krijgen.

De locatie
In 1853 bouwde men een gevangenis aan het Wolvenplein in Utrecht. Het is de tweede cellulaire gevangenis in Nederland. Volgens de toen gangbare Amerikaanse filosofie zouden mensen in eenzame opsluiting tot inkeer komen. Het bleek niet te werken, mensen werden er krankzinnig. Pas in 1917 kwamen er gemeenschappelijke ruimten en werd er arbeid geregeld voor de gedetineerden.
   Na een grote renovatie in 1998 komt er een nieuwe afdeling voor veelplegers. En na 2000 wordt het complex een Penitentiaire Inrichting, met 89 cellen Huis van Bewaring en 35 cellen Strafrechtelijke Opvang Verslaafden.
   De veranderende maatschappij, de veranderende kijk op de mens en zijn gedragingen en de daarbij behorende behandelmethoden weerspiegelen in de geschiedenis van het gebouw.

De tentoonstelling Onder Controle vindt plaats in een deel van het cellencomplex op de begane grond. Een lange gang met aan weerszijden 24 cellen van 15 vierkante meter groot vormt het hart van de expositie. In elke cel zijn de meubels en het toebehoren zoals het bed, de kast, de wastafel en het toilet verankerd aan de muur of in de vloer.
Van de kunstenaars wordt veel creativiteit gevraagd om het werk helder in deze gevonden omgeving te installeren.

Budget
Er is tot nu toe geen budget om kunstenaars een opdracht te geven of een vergoeding te bekostigen.

Prijsvraag
Vooruitlopend op de internationale tentoonstelling HACKING HABITAT. Art of Control in de gevangenis Utrecht (2016) wordt in samenwerking met Kunstliefde/UtrechtDownUnder een prijsvraag uitgeschreven. De kunstenaar met het meest overtuigende werk uit de tentoonstelling UtrechtDownUnder - ONDER CONTROLE, 1 tot 31 mei 2015 in de gevangenis, krijgt een plaats in HACKING HABITAT. Art of Control (26 februari - 4 juni 2016).

Organisatie
Onder de naam UtrechtDownUnder organiseert een speciaal projectteam van Kunstliefde tentoonstellingen op locaties met actuele kunst van voornamelijk Utrechtse kunstenaars.

In 2013 realiseerden zij een avontuurlijke kunstroute in de werfkelders langs de Oudegracht. Deze tweede editie van UtrechtDownUnder wordt geprogrammeerd in de cellen van een voormalige gevangenis. www.utrechtdownunder.nl

Data: 15 februari sluiting inzending documentatie
15 februari – 1 maart selectie door externe selectiecommissie