Traditie en toeval in het Mondriaanhuis

TE ZIEN

De tentoonstelling Traditie en toeval in het Mondriaanhuis brengt werk bijeen van Jan van de Pavert, Olaf Holzapfel en Ronald de Bloeme, kunstenaars die aan een doortimmerd oeuvre werken. Het museum zoekt in haar programmering naar kunstenaars die een verwantschap met Mondriaan laten zien. Het opgelegde thema doet ook vermoeden dat het werk van de kunstenaars iets gemeenschappelijks heeft. De verwachtingen worden wel waargemaakt maar het thema zelf laat aan duidelijkheid te wensen over.
1302 mondriaanhuis
zaaloverzicht met ruimtelijk werk van Jan van de Pavert en schilderijen van De Bloeme

Een moeizaam thema

Het thema 'traditie en toeval' spitst zich toe op de manier waarop de kunstenaars zich in hun werk tradities op een persoonlijke manier toe-eigenen, ‘waarbij ze hun eigen invallen en het toeval laten meespelen’, aldus de folder. De tekst gaat niet in op de mate of manier waarop toeval en traditie in het werk van Mondriaan een rol spelen. Toeval is niet het eerste waar je aan denkt bij Mondriaan. Hij leek in zijn afgewogen composities juist weinig aan het toeval over te laten. Ook bij de drie deelnemers aan deze tentoonstelling is het aspect toeval niet nader toegelicht. En je kunt aan de werken niet aflezen hoe zij met toeval in hun werk(proces) om gaan.
Het begrip traditie is binnen de expositie  eveneens moeilijk te duiden. In het werk van  Jan van de Pavert is het avant-gardistische modernisme van de jaren rond  1920 altijd het vertrekpunt. Maar aan welke traditie refereert men hier? De persoonlijke traditie van Van de Pavert of de traditie van het modernisme an sich? Het werk van De Bloeme kun je in de traditie van de Pop Art plaatsen, zijn in hoogglanslak geschilderde werken bevatten fragmenten van merkreclames. Holtzapfel is meer bezig met lokale tradities van verschillende volkeren. Zo liet hij indianen in Argentinië volgens hun eigen traditie en met hun eigen materialen weefsels maken. Daarbij vroeg hij hen om hun verhalen via abstracte tekens in die weefsels te verwerken.

Mondriaan in beeld en vorm

Wie zich minder door concepten laat leiden kan wel aanknopen bij Mondriaan en ziet ook verbanden tussen de tentoongestelde werken. Of het nu de gevlochten hooibeelden van Holzapfel, de geschilderde drieluiken van De Bloeme zijn of de modellen van Van de Pavert. Abstractie en compositie dwingen elkaar in een perfecte balans. Beeldmerken van multinationals weet De Bloeme terug te brengen tot een krachtige vormentaal waarin geometrische abstractie, kleur en compositie een bepaalde perfectie hebben bereikt. Het model Zes gevels van Van de Pavert, een kubusvormig model van staal en glas, had zo een architectonisch ontwerp van De Stijl kunnen zijn.

(c) LUCY. Tekst: Véronique Hoedemakers. Foto's Mike Bink
1302 mondriaanhuis
zaaloverzicht met werk van Holzapfel
 

Traditie en Toeval

Traditie en Toeval;
Jan van de Pavert, Olaf Holzapfel en Ronald de Bloeme.

t/m 24 februari

Mondriaanhuis
Kortegracht 11, Amersfoort
www.mondriaanhuis.nl