Mutualism: Urban Jungle - Blog 1

Experimenteren in het Tuinatelier

Tot eind juli 2019 werken kunstenaars Heike Wähner en Marjolein Witte in het Tuinatelier van het K.F. Hein Fonds. In deze drie maanden gaan zij voor het eerst een samenwerking met elkaar aan, waarbij zij pogen hun werkwijzen met elkaar te versmelten om tot een gezamenlijke installatie c.q. voorstelling te komen. Om de twee weken zullen zij hun werkproces beschrijven in een blogpost.

Marjolein voert een opdracht van Heike uit
Heike Wähner

Mutualisme

Mutualisme is (in de ecologie) een interactie tussen twee levensvormen waarbij beide voordeel hebben. Deze term hebben wij gekozen omdat het verwijst naar zowel onze samenwerking als naar de onderzoeksvragen die wij stellen. We slaan de handen ineen om over de grenzen van onze eigen discipline te kijken en op zoek te gaan naar de raakvlakken met theater, interactive gamedesign en muziek. De beleving van de toeschouwer en ‘het theatrale karakter’ van een kunstwerk staan in het project centraal.

Werk Heike Wähner 'A state between this and that II' (Eindhoven, 2016)

Overeenkomsten en verschillen

Nog niet eerder gingen Heike en ik een dergelijke samenwerking aan, niet met elkaar, niet met anderen. Wij kennen elkaar van deelname aan tentoonstellingen en via ons kunstdocentschap. Volgens de toeschouwer heeft ons werk overeenkomsten. Ooit schreven we, zonder elkaar te kennen, een bijna identiek plan voor een open call. Dit was een extra motivatie een keer met elkaar te gaan werken. Tijdens onze eerste gesprekken ontdekten we de grote verschillen in aanpak. Deze verschillen maken het project voor beide een uitdaging om buiten de eigen comfortzone te stappen.

Werk van Marjolein Witte 'Barbaras Barrikaden' (EXbunker, 2018)
Ron Bokje

In gesprek met ‘experts’

Schrijver en regisseur Anna Maria Versloot adviseerde ons bij de start van het project over de te nemen stappen in ons onderzoek. We zouden onszelf gaan onderdompelen in kennis.

Middels een aantal koffiegesprekken met zelfbenoemde experts uit het werkveld zijn we op zoek gegaan naar input over interactieve kunstwerken en kunstwerken die zich op het snijvlak met theater bevinden.

In de eerste week spraken we met Simon en Niki van Monobanda over de participatie van de toeschouwer en het gebruik van digitale technieken. Kunstenaar en scenograaf Maze de Boer vertelde ons over het verschil in context en maakprocessen bij theater(vormgeving) en kunst. De komende tijd staan meer ontmoetingen met experts op het programma.

Testfase bewegend beeld en geluid

Interactie

Aan de hand van de eerste gesprekken hebben we in het atelier een aantal experimenten gedaan die de interactie tussen toeschouwer en beeld onderzoeken. Voor de ene opdracht kregen tien mensen een kant-en-klaar pakket overhandigd met instructies en materialen, waarmee zij een kunstwerk moesten maken.

Voor een andere proef nodigden we drie personen uit in het Tuinatelier om een opdracht uit te voeren die een meer theatrale of performatieve aard had. De uitkomsten van de tests zullen we gebruiken voor een tussentijdse installatie, ofwel de eerste try-out. Tegelijkertijd proberen we in deze weken elkaars visie en werkwijzen te leren kennen door elkaar opdrachten te geven en deze te evalueren.

De eerste testresultaten

Try-out #1

Try-out #1 vindt plaats op woensdag 29 mei 2019 van 16:00 – 17:00 uur.
Wij zoeken hiervoor een testpubliek van max. 20 mensen. Ben je geïnteresseerd om te komen kijken? Stuur dan een mailtje naar info@marjoleinwitte.com om je op te geven.

Website Heike Wähner
Website Marjolein Witte

© LUCY